Mục lục : Lược sử thời gian - Stephen Hawkin

Để tiện cho viewing online nên tớ post lại mục lục của cuốn sách cho ae đỡ phải đọc ngược từ blog. Đây là một trong những cuốn sách tớ iêu thích nhất, nên đã quyết định ki cóp lại, post lên đây cho đỡ công tìm kiếm

A brief history of time - Stephen Hawkin


Giới thiệu cuốn sách "Lược sử thời gian" - Stephen Hawkin
Chap.1 Bức tranh về vũ trụ
Chap.2 Không gian và thời gian
Chap.3 Vũ trụ giãn nở
Chap.4 Nguyên lí bất định
Chap.5 Các hạt cơ bản và các lực cơ bản trong tự nhiên
Chap.6 Giả thuyết Lỗ đen
Chap.7 Lỗ đen không quá đen
Chap.8 Nguồn gốc và số phận của vũ trụ
Chap.9 Mũi tên thời gian
Chap.10 Lý thuyết thống nhất của vật lí học
Chap.11 Kết luận
Vũ trụ tuần hoàn
Vũ trụ hệ
Đấu tranh sinh tồn
Người cha đỡ đầu của kỉ nguyên nguyên tử
hết


Mục lục

bổ sung thêm link cho ae down vìa xem: (file *.prc)
Download
pass: pikarock


0 comments:

Leave a comment

toppage